LARGEST SHAREHOLDERS

LARGEST SHAREHOLDERS SEPTEMBER 30, 2019

NAME NUMBER OF SHARES %
AB TRACTION 2,902,526 22.3
SVEDULF FASTIGHETS AB 1,659,199 12.8
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 994,194 7.6
CATELLA FONDFÖRVALTNING 656,811 5.1
THE PURE CIRCLE AB 642,285 4.9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 246,947 1.9
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 200,076 1.5
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 180,329 1.4
SWEDBANK FÖRSÄKRING 156,866 1.2
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 147,551 1.1

Source: Euroclear Sweden AB