WYCENA ON-LINE

Zapraszamy do korzystania z alternatywnej formy wyceny z pomocą przeglądarki on-line.

Moduł wspiera dokumentację techniczą w formatach: dxf, stp, step.

Aby uprościć proces przygotuj pliki zawierające linie cięcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc i wsparcie skontaktuj się z nami. 

Kliknij na logo aby rozpocząć proces.

Ogólne informacje kontaktowe

BE Group Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 22
PL 98-355  Trębaczew
Tel:  +48 43 333 00 04
Internet: www.begroup.pl

Dane kontaktowe do Działu Sprzedaży

Sales Manager
Artur Grzybek
+48 609 960 236
artur.grzybek@begroup.pl

Sales Technical Support Specialist
Mateusz Soliwoda
+48 609 960 210
mateusz.soliwoda@remove-this.begroup.remove-this.pl

Sales Technical Support Specialist
Filip Lochno
+48 609 960 203
filip.lochno@begroup.pl

Siedziba główna dla Środkowej i Wschodniej Europy
BE Group AB (publ)
Box 225
Spadegatan 1
201 22 Malmö, Sweden
+46 40 38 42 00