LARGEST SHAREHOLDERS

LARGEST SHAREHOLDERS MARCH 31, 2021

NAME NUMBER OF SHARES %
AB TRACTION 3,136,129 24.1
SVEDULF FASTIGHETS AB 3,052,258 23.5
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 793,584 6.1
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD 642,285 4.9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 258,334 2.0
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY 234,950 1.8
RIDDERSTRÅLE, DÖDSBO, CARL-ERIK 145,846 1.1
QUILTER INTERNATIONAL IOM LTD 145,809 1.1
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 143,496 1.1
ÅLANDS FÖRSÄKRINGAR AB 140,000 1.1

Source: Euroclear Sweden AB