KONTAKTY

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Dane kontaktowe do Działu Sprzedaży

Sales Manager
Artur Grzybek
+48 609 960 236
artur.grzybek@begroup.pl

Sales Technical Support Specialist
Mateusz Soliwoda
+48 609 960 210
mateusz.soliwoda@remove-this.begroup.remove-this.pl

Sales Technical Support Specialist
Filip Lochno
+48 609 960 203
filip.lochno@begroup.pl


Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi,XX Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000006520; nr NIP 958-12-60-108
Wysokość kapitału zakładowego: 6.743.552,20 zł


Godziny pracy: od 8.00 do 15.00 (poniedziałek - piątek)

Dyrektor Zarządzający 
Bogumil Szczerkowski