OŚWIADCZENIE

Oświadczenie

Prawa autorskie 2018 BE Group AB (publ), chyba że ustalono inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
BE Group oraz nazwa produktów BE Group wymienionych na tej stronie stanowią znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe BE Group. Nazwy spółek i produktów przedstawionych lub wymienionych na www.begroup.pl mogą stanowić znaki handlowe ich właścicieli.

Przed skorzystaniem z niniejszej strony, prosimy zapoznać się z następującymi warunkami. Korzystanie z niniejszej strony internetowej i jej zawartości jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych warunków.

Niniejsza strona zawiera dokumenty, druki i obrazy należące do BE Group. Strona ta może zostać zmieniona w dowolnym czasie według uznania BE Group i bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, czy też adaptacji niniejszej strony oraz wszelkich druków i obrazów należących do BE Group jest zabronione.

BE Group w żaden sposób nie gwarantuje nieprzerwanego, ani wolnego od błędów dostępu do niniejszej strony internetowej. Ponadto, BE Group nie udziela jakiejkolwiek gwarancji ani rękojmi, czy to wyraźnej czy dorozumianej, na druki i obrazy zawarte na tej stronie, oraz pod żadnym pozorem BE Group nie będzie odpowiedzialna za straty lub szkody wynikające z wykorzystania niniejszej strony internetowej, czy też druków lub obrazów zawartych na tej stronie.

BE Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie strony internetowe, na które dostęp można uzyskać z niniejszej strony. Jest to jedynie udogodnienie i nie jest równoznaczne z przyjęciem przez BE Group jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość lub korzystanie z takich stron internetowych. Ponadto, odpowiedzialnością użytkownika jest przedsięwzięcie środków ostrożności, które zapewnią, iż wszelki materiał przez niego wykorzystany będzie wolny od wirusów, koni trojańskich oraz wszelkich elementów o charakterze niszczącym.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia, prosimy skontaktować się z BE Group.