JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem działania naszej firmy jest zadowolenie Klientów z dostarczanych i przetwarzanych przez nas materiałów hutniczych oraz usług o wymaganej jakości i w ustalonym czasie, przy spełnieniu wszelkich wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz zasobów naturalnych. Właściwe zrozumienie oraz wprowadzenie i utrzymanie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji firmy czyni BE Group Sp. z o.o. partnerem najbardziej profesjonalnym , odnoszącym sukcesy i wysoce szanowanym w branży usług stalowych.

Aby spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz stron zainteresowanych dostarczamy wyroby tylko najwyższej jakości spełniające zawsze obowiązujące normy, będąc jednocześnie świadomym naszego wpływu na środowisko naturalne.

Mając na uwadze powyższe zobowiązanie i w związku z wdrożeniem i funkcjonowaniem w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 ustalamy następujące cele:

 • podnoszenie jakości usług i dążenie do zmniejszenia liczby reklamacji
 • zwiększenie wartości sprzedaży usług,
 • obniżanie kosztów przy zachowaniu planowanego poziomu jakości,
 • zwiększanie konkurencyjności naszych klientów,
 • spełnianie obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących oferowanych usług i ochrony środowiska
 • podejmowanie działań mających na celu optymalne wykorzystanie surowców do produkcji, zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, redukcję ilości wytwarzanych odpadów, czy zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych i posiadanej infrastruktury.
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cele te będziemy realizować poprzez:

 • zapewnienie rozumienia celów i misji firmy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych na podstawie opinii Klientów, własnych obserwacji oraz analiz i monitorowania  - „by wracał Klient, a nie produkt",
 • znajdowanie rozwiązań, których nasi Klienci potrzebują,
 • dobór dostawców zapewniających dostawy o odpowiedniej jakości, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innychdotyczących oferowanych usług oraz ochrony środowiska
 • wzmocnienie naszego potencjału poprzez wykorzystanie przewagi, jaką daje nam międzynarodowy status spółki oraz przynależność do BE Group

Polityka ZSZ jest integralną częścią strategii naszej firmy, kształtuje utożsamianie się wszystkich pracowników z firmą, co stanowi o ciągłym i długotrwałym sukcesie firmy jako organizacji i indywidualnie każdego z pracowników  jako ogniwa tej organizacji.

Odpowiedzialność za realizację Polityki ZSZ oraz osiąganie jej celów i ciągłe doskonalenie spoczywa na każdym z pracowników firmy BE Group Sp. z o.o.

15 kwiecień 2020

Dyrektor Zarządzający
Bogumił Szczerkowski 

Certyfikat 9001:2015-10

Certyfikat ISO 14001:2015-09