AKTUALNOŚCI

RODO/GDPR - nowe rozporządzenie o ochronie danych w UE

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „Rozporządzeniem”) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Celem rozporządzenia jest stworzenie jednolitych zasad ochrony danych w UE, które ułatwią pracę firmom prowadzącym działalność na wewnętrznym rynku UE. Rozporządzenie zwiększa prawa jednostki dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym stawia wyższe wymagania wobec naszej firmy.

BE Group wysoce ceni sobie Państwa prywatność i robi wszystko, aby zarządzanie Państwa danymi osobowymi odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

BE Group zarządza danymi osobowymi klientów, dostawców, partnerów i innych interesariuszy, takimi jak imię i nazwisko, firma lub adres faktury, numer telefonu i adres e-mail. Te dane są przechowywane w naszych systemach danych i służą jako wsparcie w naszych działaniach biznesowych. Operacje biznesowe obejmują na przykład wysłanie potwierdzenia, faktury, zapytania ofertowego, windykacji lub innych informacji dotyczących naszych produktów, usług lub firmy. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej i profesjonalnej obsługi.

BE Group  przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

BE Group dokłada starań w celu zapewniania bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia, w tym monitoringu placówek BE Group, z zachowaniem prywatności i godności osób.

Działamy zgodnie z Twoimi prawami

Jako przekazujący dane masz kilka praw. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, masz  prawo do ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W niektórych przypadkach, możliwe jest również wniesienie sprzeciwu co do zarządzania danymi osobowymi.

Klauzula informacyjna

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem danych jest BE Group Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia; kontakt HR@remove-this.begroup.remove-this.pl.

Cel, sposób przetwarzania, podstawy prawne, odbiorcy danych osobowych, okres przetwarzania i informacje o prawach osoby, której dane dotyczą są dostępne na naszej stronie internetowej O-BE-Group

Z poważaniem,
BE Group Sp. z o.o.

Archiwum aktualności